Dato og tid.

Land som besøker meg i dag.

fredag 30. november 2007

Smil til verden og verden smiler til deg.

Denne tegningen hang på et venterom på
St. Olavs Hospital i Trondheim. Hele teksten
ble dessverre ikke med. Tegningen er til å
bli i godt humør av. Hele teksten står over tegningen..........
Jeg bruker den som skrivebordsbakgrunn.

Posted by Picasa

VELKOMMEN TIL MIN BLOGG. TAKK FOR AT DU SER INNOM.
VELCOME TO MY BLOG! THANK YOU FOR VISITING ME!